Privacybeleid

 

Privacyverklaring Motorclub Olland (MC Olland)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Concreet houdt de AVG in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers en fans. Organisaties o.a. verenigingen die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus motorclubs, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust via de menuknop "contact" op deze website.

Aanmelding / toestemmingsverklaring
Aan alle nieuwe leden wordt bij aanmelding verzocht om een toestemmingsverklaring AVG in te vullen en te ondertekenen. In deze verklaring wordt toestemming gegeven om de hieronder vermelde persoonsgegevens te verwerken en waarom wij deze gegevens nodig hebben en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
MC Olland verwerkt persoonsgegevens over u welke u zelf aan ons heeft versterkt voor uw aanmelding lidmaatschap. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Ø  Voor- en achternaam.

Ø  Adresgegevens .

Ø  Telefoonnummer.

Ø  E-mailadres.

Ø  Bankrekeningnummer.

Waarom wij deze gegevens nodig hebben

MC Olland verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

Ø  U op te nemen in de mailinglijsten voor de nieuwsbrieven en digitale informatieverstrekking vanuit de vereniging.

Ø  U, via email en/of telefoon, informeren /  benaderen voor clubactiviteiten - SMC-activiteiten. O.a. tourritten – motorweekenden - feestavonden –  evenementen - vergaderingen.  

Ø  Het opnemen van uw persoonsgegevens (lidnummer - voornaam – achternaam - adres - telefoonnummer – emailadres – bankrekeningnummer) in een digitaal ledenbestand (beheerd door de secretaris – penningsmeester).

Ø  Het opnemen van uw persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer) in het clubblad, zodat andere leden u kunnen benaderen.

Ø  Uw gegevens (voor- en achternaam) vermelden in ritverslagen, gepubliceerd in het clubblad en op de website www.mcolland.nl.

Ø  Publiceren van foto’s en/of filmpjes van u in het clubblad en op de website www.mcolland.nl van de vereniging.

Foto's - filmpjes
De vereniging maakt regelmatig foto's en filmpjes van clubactiviteiten, tourritten en het motorweekend. Deze kunnen worden geplaatst op de website en in het clubblad. Deze worden slechts gebruikt vanuit nieuwswaarde en/of promotionele ondersteuning en uitstraling.

Cookies
MC Olland gebruikt geen cookies.

Hoe lang we gegevens bewaren
MC Olland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
MC Olland zal bij opzegging uw persoons- en adresgegevens bewaren in een zogenaamd slapend bestand om eventueel te kunnen gebruiken bij een reünie of jubileumviering.

Delen met anderen
MC Olland zal de door u verstrekte gegevens aan niemand verstrekken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om MC Olland een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde indienen via de menuknop "contact" op deze website of door direct contact op te nemen met een bestuurslid. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij treffen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van MC Olland. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid
MC Olland past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring worden opgenomen. MC Olland raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal MC Olland er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of MC Olland wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via email of via de secretaris

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.